โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ง(32297)

23 ก.พ.

รูปภาพของผู้ที่เป็นโรคไต

อาการเริ่มแรกของผู้ที่จะเป็นโรคไต จะมีอาการเท้าบวมและเป็นแผลพุพอง

ชื่อโครงงาน เรื่องโรคไต

ผู้จัดทำ นางสาวสุพรรณี  บัววิชัย

ครูผู้สอน อาจารย์คเชนทร์  กองพิลา

คำถาม 1.ทำไมการประดิษฐ์ถึงเรียกว่าเป็นศิลปะ
2.เราจะประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วได้อย่างไร
3.การประดิษฐ์หมายถึงอะไร
ที่มาของโครงงาน ได้ความรู้จากการศึกษาโครงงานเรื่องนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและป้องกันการเกิดโรคไตได้

โรคไต

2 ก.พ.

Hello world!

31 ม.ค.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!